Alarmverificatie

 

Als deelnemer heeft u de mogelijkheid om uw eigen alarmsysteem te koppelen aan de alarmcentrale van Trigion en is er alarmverificatie mogelijk. Dit levert tijdwinst op in het geval van een calamiteit. De meldkamer van Trigion is dan direct op de hoogte en kan rechtstreeks contact leggen met de aanwezige Mobiel Surveillant. Daarnaast kan de meldkamer van Trigion de camera’s gebruiken om de omgeving van uw locatie te monitoren. De alarmverificatie van de Mobiel Surveillant van het collectief wordt alleen extern uitgevoerd. Wilt u ook inpandige alarmverificatie dan wordt hiervoor een 2e Mobiel Surveillant aangestuurd zodat de collectieve Beveiliger snel verder kan. Voor deze inpandige alarmverificatie worden extra kosten berekend.

 

Aanmelden alarmcentrale bij Trigion: hoe werkt dat?

 

Het omzetten van de meldingen naar de AlarmServiceCentrale van Trigion gebeurt door het  omprogrammeren van de inbraak en/of brandmeldinstallatie. U zult uw installateur opdracht moeten geven tot het omprogrammeren van deze installatie. Alarmaansluitingen die op onze alarmcentrale worden aangesloten dienen geïnstalleerd te zijn door een erkend installatiebedrijf. Om de aansluiting te realiseren, laat u uw installateur contact opnemen met de AlarmServiceCentrale van Trigion, tel: 088 2981550. LET OP: Na aansluiting dient u uw protocol/ doelomschrijving kenbaar te maken bij de alarmcentrale.

 

Waarschuwingsadressen

 

Kloppen uw waarschuwingsadressen nog die u destijds hebt opgegeven? Natuurlijk wilt u na werktijd met een veilig en gerust gevoel naar huis of met vakantie. Check minimaal 1 maal per jaar uw waarschuwingsadressen, zodat wij u in geval van een calamiteit te allen tijde op de hoogte kunnen brengen. Heeft u geen alarmopvolging of mochten uw contactpersonen tegelijk met u op vakantie zijn, geef dit dan tijdig aan uw alarmcentrale door. U kunt dan een tijdelijk waarschuwingsadres opgeven dat bij een alarmmelding in uw vakantieperiode gewaarschuwd wordt. Bent u aangesloten op de meldkamer van Trigion dan kunt wijzigingen doorgeven aan:

 

AlarmServiceCentrale

Karel Doormanweg 4

3115 JD Schiedam

T  088-2981500

F  088-2981546

alarmcentrale@trigion.nl

www.trigion.nl

 

Niet aanmelden/omschakelen?

 

Schakelt u niet om naar Trigion, geeft u dan wél het telefoonnummer van Trigion door aan uw huidige meldkamer, zodat de juiste surveillant op pad wordt gestuurd en snelle alarmverificatie extern kan worden uitgevoerd.