Koos den Otter

20 November 2020

Wil je je even kort voorstellen?

 

Koos den Otter, directeur (samen met broer Jan-Willem) van den Otter verhuizen. In de directie sinds 2012. Wij zijn de 4e generatie die aan het roer van ons bedrijf staan 


Wil je iets meer vertellen over Den Otter en haar werkzaamheden?

 

Wij hebben een verhuistak, die vooral particuliere verhuizingen doet. Daarnaast doen we ook kantoorverhuizingen en inboedel- en archiefopslag.

Hiernaast hebben we een transsporttak die een breed pallet aan goederen vervoert. Dit doen we met 17 eigen vrachtauto’s en, al naar gelang de behoefte, een aantal inhuur. Zo vervoeren we bijvoorbeeld veel AGF voor Bakker Barendrecht.

 
Heb je ooit onveilige situaties meegemaakt?


We hebben ons nooit echt onveilig gevoeld. We hebben, vanaf de bouw van ons pand, al maatregelen genomen, zoals camera- en alarmsystemen. In eerste instantie zaten we op ons bedrijfsterrein wat afgelegen. Later is dit, met de toename van de bebouwing, minder geworden.

 

Hoe is je ervaring met de collectieve bedrijfsterreinbeveiliging?

 

Onze ervaring met beveiliger Trigion is positief. Als er iets speelt kunnen we in goed overleg zorgen dat er meer wordt gesurveilleerd en er nog nauwer contact wordt gehouden.

 

Hoe vind je de veiligheidssituatie op de Barendrechtse bedrijventerreinen?

 

Ik denk dat deze goed is. Er hangen veel camera’s en er is surveillance. Ook zijn de lijnen naar elkaar toe kort.

 
Welke tip zou je collega-ondernemers willen geven?    

 

Blijf up to date, bijvoorbeeld qua camera-systemen en kennis. Criminaliteit kan uiteindelijk iedereen overkomen, dus we moeten niet verslappen.