Burgemeester van Belzen

24 November 2020

 Hallo burgemeester, kunt u zich kort even voorstellen?

 

Mijn naam is Jan van Belzen. Ik ben inmiddels 16 jaar burgemeester in Barendrecht. Ik heb veel contact met ondernemers. Bijvoorbeeld via de ontmoetingen via de Vereniging Barendrechtse Ondernemers. Maar ook in de afgelopen maanden met intensieve contacten via MS teams.

Ik probeer zo veel mogelijk mijn betrokkenheid bij ondernemend Barendrecht te laten zien. Ik voel me echt ambassadeur van Barendrecht. Het goede ondernemersklimaat laat ik dan ook horen en zien in de regio. Ik doe mijn uiterste best om de verbindingen (spoor, wegen, water), die ons een grote voorsprong geven, op peil te houden en te versterken. Dit draag ik naar binnen en buiten uit.

1 van mijn 3 belangrijkste thema’s, toen ik 16 jaar geleden burgemeester werd, was: inzet op het economisch klimaat. Dit doen we bijvoorbeeld ook met het burgemeestersontbijt. 50 ondernemers en andere doelgroepen komen bij elkaar om met elkaar ideeën uit te wisselen en te netwerken. Dit is altijd vruchtbaar en vaak ontstaan nieuwe verbindingen.

 

Kunt u wat meer vertellen over de rol van de burgemeester als het gaat over veiligheid?

 

De burgemeester heeft als één van de kernopdrachten openbare orde en veiligheid centraal te stellen in zijn beleid, handelen en denken. De burgemeester is hoofd van de politie en brandweer. Hij doet de dagelijkse aansturing van de politie samen met het OM. Samen leggen we de juiste accenten.

Niet alleen kijken we naar incidenten, maar vooral ook naar de structuren die hieronder liggen.

 

Wat zijn voor u speerpunten qua veiligheid op de bedrijventerreinen? 

 

Cybercrime, inbraken op bedrijventerreinen en ondermijning. Ook brandveiligheid is een belangrijk thema.

Cybercrime beperkt zich uiteraard niet tot bedrijventerreinen. Soms gaat het om marktplaatsoplichting, maar soms ook hele grote zaken. We lichten ondernemers voor via  webinars etc. Zo is er afgelopen jaar een grote bijeenkomst met ongeveer 250 ondernemers geweest, waarin veel informatie over cybercrime (en hoe het te voorkomen) is gegeven.

 

Welke rol speelt de CBBB bij de veiligheid op de Barendrechtse bedrijventerreinen?

 

Een fundamentele rol. Zeer belangrijk. Het is uitstekend dat in het verleden is gekozen voor een collectieve aanpak, via een verplichting voor ondernemers in de grondverkoop. Dit functioneert enkele decennia goed. Het bestuur bestaat uit ondernemers, onder voorzitterschap van de burgemeester. Er is een goede link met de politie. En het bestuur stuurt op de beveiligingsorganisatie, waarmee ook korte lijnen zijn. Als collectief kun je echt een vuist maken en samen zaken organiseren. Zo zijn er inmiddels ongeveer 35 camera’s en iedere dag van 19.00-07.00 surveillance. Er staan borden bij de ingangen van de bedrijventerreinen. Elke kwartaal bespreken we met de beveiligsorganisatie de cijfers.

Dat deze collectieve aanpak werkt, blijkt wel uit de relatief lage cijfers.

Interessant gegeven was dat, aan het begin van de Corona-crisis, Trigion massaal werd gevraagd ook overdag toezicht te houden. Dit omdat personeel thuis ging werken en de panden leeg kwamen te staan.

 

Welke ontwikkelingen ziet u over de jaren heen qua criminaliteit op de bedrijventerreinen?

  

Dit verschuift steeds meer van bijvoorbeeld overvallen (banken en winkels) naar meer cybercrime.

 

Welke tips wilt u onze ondernemers zeker meegeven?

 

Geef samen inhoud aan het collectief. Geef samen ook invulling geven aan schoon, heel en veilig. We moeten het samen doen. U bent de ogen en oren op de bedrijventerreinen.

Doe aangifte en/of doe een melding. Bij de politie, de gemeente, Trigion of CBBB. Dit is erg belangrijk, zowel voor de opsporing en de vervolging, als de bepaling van de inzet van de politie.

Wordt lid van het collectief als u het nog niet bent, hoe meer leden, hoe meer we samen kunnen investeren in veiligheid.