Julia de Pater: veilig vastgoed.

16 November 2016

Wil je je even kort voorstellen?

Mijn naam is Julia de Pagter van DPB Consult in Barendrecht. Ik ben 20 jaar werkzaam in het vastgoedbeheer en 15 jaar gevestigd op bedrijveneiland De Compagnie in Barendrecht. We beheren woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimte en doen aan parkmanagement. Alles in Zuid-West Nederland. We beheren eigen vastgoed en doen parkmanagement voor derden.

In de afgelopen jaren heeft de marktontwikkeling ervoor gezorgd dat we meer in woningen zijn gaan investeren.

Wat doe je in het beheer voor de huurder?

Wij zijn een kleine organisatie die het commercieel, technisch, administratief en financieel beheer doen. We onderhouden goede contacten met huurders en onderhoudspartijen. Wij vinden het van groot belang ons vastgoed in goede staat te houden.

Heb je ooit onveilige situaties meegemaakt?

Nee, we proberen deze te voorkomen. Ons uitgangspunt is dat vooraf helder is wat we van partijen verwachten op het gebied van veiligheid. In de huurovereenkomst staan bepalingen welke betrekking hebben op de veiligheid en de zorg voor het gebouw. Aan de andere kant dienen partijen die in onze opdracht werken m.b.t. het onderhouden van gebouwen te voldoen aan gestelde (veiligheids)eisen bij uitvoering van hun werkzaamheden. Onderhoudspartijen moeten certificaten van uitgevoerd onderhoud aan bijvoorbeeld liften en gevelinstallaties overleggen, welke aan alle wettelijke eisen moeten voldoen. Als we zaken constateren, ondernemen we direct actie. We hebben in onze panden nooit inbraken gehad.

Hoe vind je de veiligheidssituatie op de Barendrechtse bedrijventerreinen?

Goed, er wordt veel zorg aan besteedt. Dit bleek ook tijdens de schouw die we hebben gereden op de bedrijventerreinen, in het kader van het KVO-bedrijventerreinen onlangs. Vanuit de gemeente en de ondernemers wordt duidelijk veel aandacht aan schoon, heel en veilig besteed.

Welke tip zou je collega-ondernemers willen geven?

Wees altijd alert. Geef afwijkende zaken direct aandacht. Zorg dat de panden en het gebied erom heen netjes zijn en blijven.